Akademik litseyda “Ibratli qizlar” to‘garagi faoliyati