Akademik litseyning Xorijiy tillar kafedrasi tomonidan “Xorijiy tillar fan oylgi” ning ochilish tadbiri o‘quvchi yoshlar o‘rtasida ko‘tarinkilik bilan nishonlandi.