“Faollar zali”da o‘quvchi – qizlar bilan o‘tkazilgan umumiy yig‘ilishlar.

“Faollar zali”da o‘quvchi – qizlar bilan o‘tkazilgan
umumiy yig‘ilishlar.