O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 49/10 sonli Qarori bandlarida belgilangan, akademik litseyda tahsil olayotgan eng iqtidorli, bilimli zukko o‘quvchilar orasidan ko‘rsatilgan 25 nafar o‘quvchilardan saralangan 10 nafar o‘quvchilarimiz komissiya a’zolari tomonidan o‘rganilib, “Akademik litsey iftihori” stipendiyasiga tavsiya etildi.

Bugun TATU Farg’ona filiali Akademik litseyida,O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 49/10 sonli Qarori bandlarida belgilangan, akademik litseyda tahsil olayotgan eng iqtidorli, bilimli zukko o‘quvchilar orasidan ko‘rsatilgan 25 nafar o‘quvchilardan saralangan 10 nafar o‘quvchilarimiz komissiya a’zolari tomonidan o‘rganilib, “Akademik litsey iftihori” stipendiyasiga tavsiya etildi.