Yashash uchun mingbir sabab

Bugun 2023yil 16-noyabr kuni litsey psixologi va yoshlar yetakchisi tashabbusi bilan o‘quvchi yoshlar o‘rtasida “Yashash uchun 1001sabab” nomli motivatsiya daqiqasi o‘tkazildi.