Asosiy shtatdagi o’qituvchilar ro’yxati 2021-yil 1- noyabr holatiga ko’ra